Kajsas frågor

Efter ett år med Jonas och VDL har jag försökt dra lite slutsatser. En hingsthållares/ägares önskan, är inte bara att många ston ska bli betäckta, för det viktigaste av allt är att stona blir dräktiga och att det blir föl!
Det är ju avkommorna som i sin tur ska visa på vilken utomordentlig far de har och därmed tillföra ännu fler ston till hingsten. Detta kan vara en svårare nöt att knäcka när hingsten endast går på FAI (frys-semin). De största erfarenheterna vi dragit under året är vilken oerhörd skillnad det är på olika betäckningsstationer.
De stationer som har en veterinär boende på gården och där veterinären tar sig det besväret att gå upp på nätterna och kollar stona för att verkligen seminera vid rätt tillfälle – de stationerna har högre dräktighet (på FAI).
Vi säger alltså inte att andra stationer är sämre på något vis, men just för fryssperma är det otroligt viktigt att det blir seminerat i rätt ögonblick. Av den anledningen har vi valt att inför 2010 endast rekommendera de stationer som vi tidigare arbetat med och som har veterinär boende på gården. Dessa stationer har också möjlighet att förvara sperman under hela året, vilket är en fördel för hingstägarna/hållarna.
Video intervju med Kajsa Martinsson om avel

 

 

Stoval

Troligen har Du redan bestämt vilket sto Du tänker betäcka, men fundera en gång extra över vilket användningsområde Ditt ev. föl ska ha. Är det en blivande OS-stjärna – i så fall inom vilken disciplin – eller ska det bli en promenadhäst?

Tänk på att det kostar lika mycket att betäcka ett kanonbra sto som ett medelmåttigt. Ska du satsa, ska du kanske leasa eller låna ett kanonsto under ett år. Tänk också på att stoets ålder kan ha betydelse. Är det en 3-åring ska hon kanske gå 3-årstest och då behöver hon kanske ”varva ner” efter testet innan betäckning. ”Varva ner” gäller även om det är ett sto direkt från tävlingsbanan.
 

 

Hingstval

Det är alltid du själv som avgör vilken hingst du ska betäcka ditt sto med. Om du känner dig osäker, ta hjälp av erfarna uppfödare i din närhet eller tävlingsryttare med erfarenhet.
Det finns också möjlighet till avelsrådgivning – ibland via de regionala föreningarna men med säkerhet hos ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen).
Titta på deras hemsida och leta dig fram till avelsrådgivning. Inom VDL Sverige hjälper vi dig också gärna. www.asvh.se
 

 

När och var

Är hingstvalet klart, ska du fundera över vilken station du vill åka till med ditt sto. På ASVHs hemsida finns en förteckning över alla deras listade seminstationer. På den här hemsidan finns några stationer med och det beror på att vi rekommenderar dessa stationer vid betäckning med fryst sperma.
Kontakta stationen du valt och diskutera när du vill komma. Försök ha koll på när ditt sto är brunstigt. Normalt sett är det 21 dagar mellan brunsterna, men varje häst är en individ och antalet dagar mellan brunsterna och antalet dagar ett sto är brunstigt varierar.
Planera när du vill ha fölningen, men tänk på att stoet kanske inte blir dräktigt på första försöket!

 

Anmäl på nätet

I år (2010) har ASVH infört ett helt nytt system där du som stoägare själv går in och anmäler ditt sto både till den hingst du vill ha, och även vilken station du vill åka till.

Tänk dock på att du även måste ringa för att vara säker på dels att det finns plats för ditt sto på stationen, men också att det fungerar med den hingst du valt på just den stationen.

Du kommer också att själv betala in serviceavgiften (fd SH-avgiften) via detta system. Detta ”språngrullesystem” hittar du på

www.sprangrulla.se

 

På stationen

Tänk på att ha passet på ditt sto med när du kommer första gången. Du får börja med att fylla i en ”Anmälan till betäckning/insemination” när du anländer och då är det bra att ha passet till hjälp. En del stationer vill behålla passet under tiden stoet är där för att veterinären ska kunna fylla i ev. behandlingar. Passen ska alltid följa hästen – ta bara ur hästägarbeviset och behåll det själv ( se till att det är rätt ägare!).

På din ”Anmälan” fyller du också i om det är något speciellt stationen ska tänka på, ex att ditt sto inte kan gå med andra ston, vad hon äter mm. En del stoägare kör stoet fram och tillbaka medan en del föredrar att låta stoet stå på stationen till hon är färdigseminerad.

För dem som har långt att köra kan det också vara behändigt att låta stoet stanna på stationen till hon är konstaterat dräktig (förhoppningsvis!). Diskutera med stationen innan du åker dit hur du vill ha det och vilka möjligheter de har att tillmötesgå dina önskemål.

 

Veterinär och semin

Innan seminering påbörjas görs en första undersökning av stoet för att se hur hon ser ut. Varje seminstation har en ansvarig veterinär kopplad till sig. Beroende på stoets bakgrund och hur hon ser ut, kan veterinären bestämma att baktprov och ev. cytologiprov ska tas.

Har stoet någon sorts infektion, kan behandling påbörjas innan seminering. Stationen sköter beställning av sperma och ser till att seminering blir utförd.
 

 
 

Dräktighet och dräktighetskontroller

Första dräktighetskontroll görs oftast på 17:e dygnet. Är stoet dräktigt då bör hon få ta det lugnt. Innan embryot har fäst på livmoderväggen är stoet känsligt och ska inte utsättas för onödiga stressmoment. Detta pågår till dygn 43.

Därefter avtar risken för resorbering/kastning. Detta är anledning till att man rekommenderar dräktighetskontroll även 45:e dygnet. Är stoet fortfarande dräktigt då kan du teckna en foster/fölförsäkring. Vi rekommenderar även dräktighetskoll på 30:e och 90:e dygnet. Dessa 4 kontroller ingår ofta i seminavgiften.

Fråga vad som gäller för ditt sto!

 

Foster-föl försäkring

De flesta försäkringsbolag som tecknar hästförsäkringar; tecknar även foster-föl försäkring. För att komma till fliken agria och vdl

klicka här

 

Avgifter

Dessa varierar mellan olika hingstar och du måste ta reda på vad som gäller den hingst du bestämt dig för. Detsamma gäller betalningsvillkor som varierar mellan hingstar och stationer. Allt detta bör du känna till innan betäckning påbörjas!

 

Språngavgift

Erläggs i samband med seminering oavsett om stoet blir däktigt eller ej.

 

Dräktighetsavgift vid 17:e dygnet

Erläggs när stoet konstateras dräktigt på 17:e dygnet och gäller oftast för de hingstar där ingen språngavgift erläggs.

 

Dräktighetsavgift vid 90:e dygnet eller levande föl avgift

Vid 90 dygns avgift måste stoet undersökas senast 100 dagar efter sista seminering och utebliven dräktighet måste intygas av veterinär, annars faktureras dräktighetsavgiften.

 

Stationsavgift

Avgiften till den station ditt sto står på och innehåller stationens arbete med ditt sto, dvs även uppstallning ev. bete osv. Denna avgift uttages givetvis oavsett om stoet blir dräktigt eller ej. Diskutera denna avgift med din station innan du åker dit.

 

Seminavgift (veterinäravgift)

Detta är ersättning till den veterinär som arbetat med ditt sto på stationen. Här ingår dels de ”vanliga” gynekologiska undersökningarna, men kan också innehålla fler behandlingar, medecineringar osv beroende på vad som hänt med ditt sto på stationen.

Packning, emballage och transportkostnad

Ska ditt sto semineras med transporterad sperma, tillkommer ofta denna kostnad. Läs vad som gäller den hingst du valt, antingen i hingstpärmen på din station eller läs faktabladet på den valda hingsten på www.blup.se.

 

Serviceavgift till ASVH

300 kr inkl. moms erläggs en gång per säsong och sto oavsett om hingstbyte sker. Denna avgift erlägger du själv via www.sprangrulla.se

 

Hingst och/eller stationsbyte

Av olika anledningar kan man under pågående säsong vilja byta hingst. Tänk då på att om den hingst du byter till inte har samma hingsthållare/ägare som den förste kan extra avgifter tillkomma. Kontrollera detta innan du byter! Byter du station under säsongen kan det också medföra extra/dubbla kostnader!

 

Föl och registrering

Om allt går vägen och din betäckning resulterar i en välskapt fölunge, ska detta meddelas till hingsthållaren eller dess företrädare. En del hingsthållare/ägare skickar ut registreringsansökan innan de vet om en fölunge är född, men många håller på reg.ansökan tills de fått reda på vad det blev för resultat av betäckningen.

Från och med 1 juli 2009 trädde en ny passförordning i kraft. Den säger bland annat att är din fölunge född innan den 1 juli ska den ha pass innan årsskiftet. Är den född efter 1 juli ska den ha pass inom ett halvår.

När du rapporterat och erhållit registreringsansökan, kan du påbörja registrering av din fölunge. Tänk på att det tar minst två månader efter att du skickat din ansökan till ASVH innan passet kommer. Det skall tas DNA som ska framkallas på SLU, vilket är en av anledningarna till den långa handläggningstiden.

 

Naturligtvis finns det en massa mer frågor än det vi skrivit om här, men tveka inte att kontakta oss.

LYCKA TILL!